logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Informacje ogólne:

Nazwa: Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Lokalizacja: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, Klinika Kardiochirurgii  – ul. Grunwaldzka 45, Kielce

Czas realizacji: 30.06.2022r

Wartość projektu:

– wartość całkowita: 40 260 480,76 zł

– wartość dofinansowania Unii Europejskiej: do 34 092 437,68 zł

– wartość dotacji z budżetu Województwa Świętokrzyskiego: 4 246 419,89 zł

 

Cele projektu i planowane efekty:

 

Zakres projektu:

– oddzielenie Bloku Operacyjnego od części Intensywnej Terapii

– przystosowanie sali na I p. zajmowanej przez chorych przedoperacyjnej do standardów sali pooperacyjnej

– monitorowanie chorych przez uruchomienie telemetrii:

* monitory intensywnej terapii

* monitory na salę operacyjną

* monitory telemetryczne

* centralny serwer na 26 stanowisk

* stacje pielęgniarskie wielostanowiskowe

 

– zakup wyposażenia/sprzętu medycznego:

* pomp infuzyjnych wraz ze stacjami dokującymi

* rozruszników

* hemochromów ( aparatów ACT)

* sternotomów

* narzędzi chirurgicznych

* stolików

* materacy przeciwodelżynowych

* videolaryngoskopu

* wózków inwalidzkich

* rotora rehabilitacyjnego

* pionizatorów typu ambona

* balkoników rehabilitacyjnych

 

– utworzenie sali hybrydowej – roboty budowlane oraz zakup wyposażenia:

* aparatu do znieczuleń z monitorem

* sprzętu do chirurgi małoinwazyjnej +toru wizyjnego

* pompy do krążenia pozaustrojowego

* urządzenia do pomiaru par. krwi pacjenta w trakcie krążenia  pozaustrojowego

* angiografu z wyposażeniem

* zestawu narzędzi MIS

* narzędzi chirurgicznych

* kolumny anestezjologicznej z windą na aparatu do znieczuleń

* kolumny chirurgicznej

* lampy operacyjnej dwuczaszowej z wysięgnikami pod monitor oraz kamerą medyczną HD

* aparatu p .EKG

* defibrylatora

* wstrzykiwacza automatycznego

 

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach podpisał w dniu 21.04.2020r. ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii Umowę o wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”.

 

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach:

– adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Diagnostyki w klasie bezpieczeństwa mikrobiologicznego BSL-2,

– innowacyjna technologia oczyszczania i uzdatniania powietrza w kanałach wentylacyjnych, pomieszczeniach oraz powierzchniach szpitalnych,

– zewnętrzny modułowy (kontenerowy) system z wyposażeniem do celów triage w związku z pandemią COVID-19 przed oddziałem SOR wraz z montażem i przyłączeniem mediów,

– roboty związane z realizacją osłony drogi komunikacyjnej zewnętrznej do izolatek na poziomie parteru budynku ŚCP,

– doposażenie Kliniki Chorób Zakaźnych w punkty poboru tlenu – wykonanie instalacji tlenu medycznego wraz z przyłączem,

–  zakup środków ochrony osobistej, wyposażenia/aparatury sprzętowej.

 

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach:

– zakup wyposażenia i aparatury sprzętowej,

– utworzenie laboratorium tymczasowego, sieci informatycznej,

– roboty dla Zakładu Diagnostyki Molekularnej (sieci elektryczne, hydrauliczne, teleinformatycznych, telefonicznych, przerobienie instalacji wentylacyjnej)

– urządzenia na potrzeby Kliniki Brachyterapii, Chemii Dziennej, Pracowni Wirusologii Molekularnej, Zakładu Radioterapii i Poradni Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi, Zakładu Diagnostyki Obrazowej.

 

Projekt „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII. Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3. Infrastruktura zdrowotna i społeczna oraz budżetu Województwa Świętokrzyskiego.

Skip to content