logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Nazwa: Remont lądowiska dla helikopterów przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach mający na celu dostosowanie do obowiązujących przepisów

Wartość projektu: 1 046 934,00 zł

Dofinansowanie Unii Europejskiej: 822 597,11 zł

Lądowisko przeznaczone jest dla śmigłowców użytkowanych przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe: Agusta Westland, Mi-2, Sokół, Eurocopter EC135. Lądowisko posiada wpis do ewidencji lądowisk cywilnych przystosowanych do startów i lądowań śmigłowców o dopuszczalnej masie startowej MTOW do 2910 kg i stanowi zaplecze dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, jak również dla innych oddziałów i placówek opieki zdrowotnej z terenu  Kielc i okolic.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, Oś priorytetowa XII „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia”, Działanie 12.1. „Rozwój systemów ratownictwa medycznego”.

Skip to content