logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Opłaty za całodobowy pobyt opiekuna przy dziecku obowiązują od początku tego tygodnia w Świętokrzyskim Centrum Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

To 15 złotych brutto za każdą rozpoczętą dobę pobytu. Nie będą pobierane od rodziców, którzy będą z dzieckiem tylko w dzień.

Opłaty zostały wprowadzone nie po to, by szpital zarabiał, ale aby zrekompensować koszty, jakie placówka ponosi w związku z pobytem rodziców przy dziecku. Przebywanie matki bądź ojca w szpitalu nie jest świadczeniem medycznym, a z możliwości pobytu przy chorym korzysta większość rodziców.

Gdy nocują, a także w dzień opiekują się dzieckiem, szpital ponosi koszty związane z: eksploatacją pomieszczeń i urządzeń, ze zużyciem wody, energii elektrycznej, środków czystości, wywozem śmieci. Wlicza się w to również: pranie pościeli czy opłaty za sprzątanie sali. 15 złotych ma stanowić rekompensatę tych kosztów.

Z opłat zwolnieni mogą być rodzice, których dziecko jest hospitalizowane z powodu ciężkiej choroby przewlekłej, co wiąże się z koniecznością wielokrotnych pobytów, rodzice dziecka z orzeczeniem niepełnosprawności oraz matki karmiące piersią.

Poza tym, dyrektor może zrezygnować z pobrania opłat, w uzasadnionych przypadkach, na wniosek kierownika oddziału lub kliniki.

Opłaty za pobyt opiekuna przy dziecku, jakie zostały wprowadzone w Świętokrzyskim Centrum Pediatrii obowiązują w wielu ośrodkach w Polsce.

 

Skip to content