logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach powstał Punkt Informacyjny dla pacjentów i odwiedzających. Jest zlokalizowany na I piętrze, w budynku głównym szpitala, w sąsiedztwie sekretariatu dyrektora naczelnego.

Pracownice punktu udzielają informacji na temat topografii szpitala, wykonywanych w placówce badaniach ( nie przekazują żadnych wiadomości na temat stanu zdrowia hospitalizowanych). Posiadają również materiały o prawach pacjenta czy zasadach odwiedzin na oddziałach.

Punkt jest także biurem podawczym, gdzie powinny trafiać wszelkie pisma adresowane do dyrekcji szpitala.

 

Skip to content