logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

W tryb teleporad, z uwagi na bardzo dużą liczbę notowanych zakażeń, przeszły Wojewódzkie Poradnie Pediatryczne, działające w strukturach Szpitala Zespolonego. Jeżeli jest konieczność, lekarze przyjmują dzieci na wizyty bezpośrednie. Jednak ze względów bezpieczeństwa, w sytuacjach, gdy jest to możliwe, konsultacje udzielane są telefonicznie.
Ograniczoną liczbę pacjentów przyjmuje również Poradnia Chirurgii Dziecięcej. W jej przypadku, podobnie jak w pediatrycznej Poradni Ortopedycznej, z uwagi na specyfikę schorzeń, wizyty w większości są bezpośrednie. Tak jak i w Poradni Onkologii Dziecięcej, choć tu lekarze zalecają, w miarę możliwości teleporady.
Wszelkie ograniczenia są wprowadzane tylko ze względów bezpieczeństwa. Jednocześnie przypominamy, że pacjentów, w trakcie ewentualnych wizyt bezpośrednim, obowiązuje dezynfekcja rąk, zasłanianie ust i nosa, zachowanie dystansu od innych osób.
Skip to content