logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Kilkaset prac wpłynęło na konkurs zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 38 Specjalną dla Dzieci Przewlekle Chorych, której nauczyciele pracują z dziećmi hospitalizowanymi w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach.

Szkoła, konkurs pod hasłem ” Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz” zorganizowała już po raz X. W tym roku, jego przewodnim tematem było: „Przez uzależnienia tracisz swoją wolność”. Do udziału w rywalizacji, każdego roku zapraszani są uczniowie – pacjenci oddziałów pediatrycznych oraz uczniowie kieleckich szkół.

Na tegoroczny konkurs napłynęło ponad 300 prac. Nagrodzono 50 z nich, w trzech kategoriach wiekowych, wręczono też nagrody specjalne m.in.: dyrektora szpitala i szkoły.

Uroczyste wręczenie nagród, uświetniła swoimi występami młodzież ze stowarzyszenia SIEMACHA z Kielc. Wyróżnienia wręczali m.in dr Krzysztof Bidas – zastępca dyrektora do spraw medycznych w WSzZ oraz Włodzimierz Wielgus – zastępca dyrektora do spraw administracyjno-organizacyjnych.

Wszystkim nagrodzonym i uczestnikom konkursu gorąco gratulujemy. Wszystkie prace były wyjątkowe!

 

 

Skip to content