logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Po posiedzeniu sztabu kryzysowego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, konsultacjach w szerokich kręgach specjalistów, zdecydowano, że mimo wcześniejszych zapowiedzi, Szpitalny Oddział Ratunkowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach będzie pracował bez zakłóceń.

W trakcie narady, w obecności władz regionalnych, różnych służb, dyrektor WSzZ otrzymał ustną deklarację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, że mniejsza liczba pracowników zostanie objęta koniecznością natychmiastowego wstrzymania się od wykonywania pracy i poddania się izolacji domowej. W świetle powyższej obietnicy, uznano, że nie ma zagrożenia dotyczącego braku obstawy w SOR. W związku z tym, w najbliższych godzinach nie będzie wprowadzonej przerwy w udzielaniu świadczeń w tym Oddziale.

 

Skip to content