logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Nazwa: Rozbudowa Szpitala o Oddział Neurochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach

Wartość projektu: 22 456 399,64 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 9 519 203,11 zł

Termin zakończenia realizacji projektu: VIII. 2010 r.

Cel projektu:

– wybudowanie 1446,64 m² powierzchni użytkowej – Oddziału Neurochirurgii

– skrócenie czasu obsługi pacjenta

– powstanie nowych łóżek dla pacjentów Oddziału

– skrócenie oczekiwania pacjenta na zabieg

– zwiększenie liczby procedur medycznych

– utworzenie nowych miejsc pracy

– zwiększenie liczby przeprowadzanych operacji

– zakup nowoczesnej aparatury neurochirurgicznej i wyposażenia, tj.:

  • mobilnego aparatu RTG z ramieniem C, połączonego z systemem neuronawigacji (do zdjęć RTG)
  • negatoskopu
  • pomp infuzyjnych
  • lamp operacyjnych
  • ssaków elektrycznych
  • sprzętu komputerowego
  • innego drobnego sprzętu

– dostosowanie powstałej infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

 

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, Działanie 5.1. „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia”.

Skip to content