logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Nazwa: Rozbudowa Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii o Kardiochirurgię

Przedmiot projektu: Nadbudowa , rozbudowa i przebudowa budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii na potrzeby Kardiochirurgii

Wartość całkowita projektu: 24 354 347,37 zł

Dofinansowanie Unii Europejskiej: 14 077 370,58 zł

Okres realizacji: IV.2008r. – VII.2011r.

Cele i efekty projektu:

– wybudowanie 2030,17 m² powierzchni użytkowej

– zwiększenie liczby łóżek dla pacjentów Oddziału

– zwiększenie liczby przeprowadzanych operacji

– skrócenie oczekiwania pacjenta na zabieg

– zwiększenie liczby procedur medycznych

– skrócenie czasu obsługi pacjenta

– dostosowanie powstałej infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

– utworzenie nowych miejsc pracy

– utworzenie bloku operacyjnego z 2 salami operacyjnymi wraz z zapleczem na Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiochirurgicznego

– zakup nowoczesnej aparatury kardiochirurgicznej, tj.:

 • aparatu do krążenia pozaustrojowego
 • aparatu EKG
 • aparatu do znieczulania wysokiej i średniej klasy
 • monitorów dla pacjenta
 • defibrylatorów
 • negatoskopu

– zakup wyposażenia, tj.:

 • łózek kardiochirurgicznych i pooperacyjnych
 • zlewów i stołów ze stali nierdzewnej
 • łózek kardiochirurgicznych i pooperacyjnych
 • zlewów i stołów ze stali nierdzewnej
 • lamp operacyjnych
 • ssaków elektrycznych
 • narzędzi chirurgicznych

 

Galeria zdjęć:

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, Działanie 5.1. „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia”.

Skip to content