logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Prof. zw. dr hab. n. med Stanisław Głuszek – kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, Prorektor do spraw Medycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, otrzymał Nagrodę Miasta Kielce za 2016 rok. Statuetki te przyznawane są od 1995 roku osobom, które swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju i promocji stolicy regionu.

Profesor Stanisław Głuszek kieruje Kliniką Chirurgii WSzZ – największym tego typu oddziałem w województwie, od 1988 roku. W klinice wykonywane jest pełne spektrum zabiegów, w tym wiele metodami małoinwazyjnymi.
Od 2001 roku, profesor związany jest z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego, gdzie pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu, późniejszego Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu. Obecnie jest Prorektorem do spraw Medycznych uczelni. Stanisław Głuszek był jednym z  twórców kierunku lekarskiego w Kielcach.

Profesor jest autorem ponad 300 publikacji, w tym redaktorem, współautorem kilku książek. Za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne oraz organizacyjne był wielokrotnie wyróżniany m.in: Nagrodami Rektora oraz Złotym Krzyżem Zasługi, Gloria Medicinae. Otrzymał także: Pierwszą Nagrodę za pracę naukową [część habilitacji] na Międzynarodowym Kongresie Chirurgów Mediolan 1989r., Pierwszą Nagrodę Polskiego Towarzystwa Żywienia Poza i Dojelitowego za pracę o znaczeniu żywienia w raku żołądka i wpustu (2000) oraz wyróżnienie zgłoszonej pracy na Sympozjum Proktologicznym (2006).

Źródło: www.um.kielce.pl

Skip to content