logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Dr hab. n. med., profesor UJK Wojciech Rokita został wybrany prezesem elektem Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Wybory odbyły się w trakcie XXXIII Kongresu Naukowego PTGP, który odbył się w ostatnich dniach w Warszawie.

Profesor Wojciech Rokita kieruje Kliniką Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Prezes elekt dotychczas pełnił funkcję wiceprezesa PTGP.

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne działa nieprzerwanie od roku 1922 roku. Jest to obecnie największe towarzystwo naukowe w Polsce, które zrzesza specjalistów położnictwa i ginekologii. Liczy w tej chwili około 2000 tysięcy członków.

Główną ideą organizacji jest nie tylko gromadzenie najlepszych specjalistów, ale i wymiana doświadczeń, rozwój, analiza przypadków i zgłębianie wiedzy na temat położnictwa oraz ginekologii w Polsce.

Skip to content