logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Dr hab. n. med. , prof. UJK Wojciech Rokita ponownie został powołany na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

Profesor od listopada 2012 roku kieruje Kliniką Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego.

Funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii Wojciech Rokita pełnił przez kilka lat, do wiosny 2018 roku. Zrezygnował ze stanowiska z przyczyn osobistych.  W czasie, gdy pełnił funkcję konsultanta umieralność okołoporodowa noworodków w regionie zmalała do najniższej w kraju.

Profesor od roku 2015, oprócz specjalizacji w dziedzinie ginekologii i położnictwa, jest również specjalistą w dziedzinie perinatologii. Od roku 2012 posiada stopień doktora habilitowanego nauk medycznych, a także tytuł profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, gdzie kieruje Zakładem Profilaktyki w Ginekologii i Położnictwie na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu.

W ubiegłym roku Wojciech Rokita został wybrany prezesem elektem Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.

Skip to content