logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Prof. UJK, dr hab med. Zbigniew Siudak – kierowniki Kliniki Chorób Wewnętrznych WSzZ w Kielcach, został wybrany do Komisji Baz Danych i Rejestrów EAPCI ESC.

Profesor będzie pracował w powyższej komisji, w kadencji 2018-2020. EAPCI ESC (European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions) to europejskie towarzystwo naukowe kardiologii interwencyjnej, skupiające ponad 6-tysięcy członków z całej Europy i działające w ramach struktur Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Zbigniew Siudak jest zaledwie jednym z kilku Polaków aktywnie działających na rzecz EAPCI ESC. W latach 2009-2011 był członkiem Komisji ds. Programu Naukowego EAPCI ESC, a od roku  2015 do 2017 był sekretarzem Komitetu Naukowego Kongresów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK).

Skip to content