logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek – kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej Onkologicznej i Endokrynologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach został wybrany na stanowisko rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

Profesor Stanisław Głuszek ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Łodzi.  Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1981 roku na tej samej uczelni, a tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych w roku 1997, na Akademii Medycznej w Białymstoku. 17 listopada 2003 roku Stanisław Głuszek uzyskał tytuł profesora nauk medycznych.

Profesor jest związany z kieleckim uniwersytetem, wcześniej Akademią Świętokrzyską od roku 2001. 1 maja 2005 roku został ordynatorem Oddziału Chirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach,

W maja 2007 roku objął funkcję dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu ówczesnego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego.

Aktualnie rektor elekt jest kierownikiem Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej WszZ w Kielcach oraz prorektorem do spraw medycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Główne kierunki działalności zawodowej i naukowej profesora dotyczą: chirurgii ogólnej, w tym problematyki ostrego zapalenia trzustki; chirurgii onkologicznej, w tym chirurgii jelita grubego, żołądka, trzustki, wątroby; patologii chirurgicznego układu pokarmowego; chirurgii endokrynologicznej (tarczyca i nadnercza);  problematyki żywienia pozajelitowego i dojelitowego oraz chirurgii laparoskopowej.
Profesor Stanisław Głuszek funkcję rektora UJK obejmie od 1 września br.

 

Skip to content