logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Profesor Zbigniew Siudak, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach otrzymał dyplom uznania, w zakresie współpracy akademickiej z USA, realizowanej w ramach programu Komisji Fulbrighta, w latach 2018-2019.

Profesor otrzymał wyróżnienie w trakcie uroczystości w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie. Dyplomy stypendystom z Polski wręczali: ambasador USA, dyrektor generalny MNiSW oraz przewodnicząca Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.

 

W tym roku, w Polsce obchodzone jest 60-lecie działalności Komisji Fulbrighta. W tym czasie, ze stypendiów naukowych skorzystało 2 tys. naukowców z Polski. W gronie tym jest prof. Zbigniew Siudak z WSzZ.

 

Skip to content