logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach został Perłą Medycyny 10-lecia w konkursie organizowanym przez: Ogólnopolską Federację Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług. Szpital otrzymał również Nagrodę Specjalną w plebiscycie Orły Polskiej Przedsiębiorczości.

Nagroda specjalna Perły Medycyny 10-lecia została przyznana szpitalowi decyzją organizatorów i Rady Programowej, w której zasiadali: Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz szefowie: Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców, a także Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług.  Nagroda jest nobilitacją na krajowym i lokalnym rynku medycznym, oraz  formą podziękowania za wkład pracy i sukces tych wszystkich, którzy się do niego przyczynili.

Wojewódzki Szpital Zespolony otrzymał ponadto Nagrodę Specjalną w plebiscycie Orły Polskiej Przedsiębiorczości.

1 2 3 pm_dobre.indd Kamilka 1 Kamilka

Dyrektor Andrzej Domański zadedykował nagrody pracownikom szpitala.

 

 

 

 

Skip to content