logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Uprzejmie informujemy, że praktyki studenckie, w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, począwszy od czerwca 2019, będą realizowane wyłącznie na podstawie projektu umowy przygotowanej przez szpital.

Szczegółowe informacje i wzór obowiązującego dokumentu znaleźć można na stronie internetowej https://wszzkielce.pl, w zakładce „O Szpitalu”, „Dokumenty do pobrania”.

Szpital będzie respektował wyłącznie wzór umowy o którym mowa powyżej. Ewentualne zmiany będą mogły nastąpić za porozumieniem stron, z wyłączeniem możliwości zmiany zapisów dotyczących odpłatności za praktyki studenckie oraz ubezpieczenia studenta. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych praktyczną nauką zawodu medycznego do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego.

W zeszłym roku, od czerwca do września, z praktyk studenckich skorzystało w WSzZ ponad 180 osób.

 

 

Skip to content