logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Pracownicy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach mogą ubiegać się o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wsparcie mogą otrzymać różne grupy zawodowe, w tym m.in.: lekarze, pielęgniarki i położne, elektrycy, elektromechanicy, robotnicy budowlani czy spawacze. Osoby zainteresowane dofinansowaniem, do 25 stycznia, powinny złożyć w Dziale Funduszy Strukturalnych szpitala :

– wypełniony i podpisany program kształcenia przez ośrodek organizujący szkolenie, dla każdego uczestnika szkolenia indywidualnie wraz ze wzorem dokumentu potwierdzającego odbyte szkolenie oraz kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienia do prowadzenia szkoleń i certyfikatu jakości świadczonych usług organizatora kształcenia;

– podpisane oświadczenie pracownika starającego się o dofinansowanie wybranego szkolenia, dotyczące danych osobowych wraz z klauzulą informacyjna.

Wzory dokumentów można pobrać w sekretariacie szpitala.

 

 Źródło fot: www.wup.kielce.pl

Skip to content