logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach uroczyście otwarto nową Pracownię Leku Cytostatycznego i Pracownię Hemodynamiki z nowym wyposażeniem.

Pracownia Leku Cytostatycznego, działa w strukturach Apteki Szpitalnej i jest  jednostką koordynującą gospodarkę lekami onkologicznymi. Na jej potrzeby, przebudowano łącznie około 90 metrów kwadratowych powierzchni na I piętrze, w pawilonie G. Do pomieszczeń wstawiono nowy sprzęt m.in.: chłodziarki, komorę laminarną, zestawy komputerowe. Całość wyposażenia kosztowała prawie 890 tys. złotych, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego wyniosło ponad 670 tys., a wkład własny szpitala prawie 213 tys. złotych. Dyrektor Andrzej Domański, w trakcie otwarcia pracowni, podziękował Urzędowi Marszałkowskiemu i podkreślił, że nowa jednostka umożliwi bezpieczne rozlewanie leków. Potwierdziła to Elżbieta Kałużna – Cebula, kierownik Apteki Szpitalnej. Jak podkreśliła,  dzięki wysokiej jakości sprzętowi, możliwe będzie bardzo dokładne przygotowywanie leków, najwyższej jakości. Doktor Grażyna Karolczyk – kierownik Onkologii Dziecięcej w WSzZ dodało, że dla jej oddziału ogromnym ułatwieniem jest to, że pracownia działa w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Z usług nowej jednostki korzysta obecnie właśnie Onkologia Dziecięca oraz Klinika Nefrologii, ale, jak poinformowała Elżbieta Kałużna – Cebula, zapotrzebowanie na leki zgłaszają już kolejne oddziały i kliniki WSzZ. Dotychczas, w tym zakresie, szpital korzystał z uprzejmości ŚCO, a leki dla dzieci chorych onkologicznie przygotowywały pielęgniarki na oddziale.

 

 

Z kolei modernizacja Pracowni Hemodynamiki i zakup nowego angiografu były elementem dużego projektu związanego z odtworzeniem istniejącej infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii. Dyrektor Andrzej Domański poinformował, że poprzedni stół hemodynamiczny służył przez 10 lat i ze względu na zużycie konieczna była jego wymiana. Zakup aparatu zrealizowano w ramach zadania, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jak poinformowała Edyta Warchałowska – kierownik Działu Funduszy Strukturalnych w szpitalu, projekt realizowany w Centrum Kardiologii,  obejmował także, oprócz wymiany stołu hemodynamicznego zakup m.in.: aparatu echokardiograficznego do diagnostyki ultradźwiękowej zmian kardiologicznych i naczyniowych, kupno dwóch aparatów poligraficznych, pompy infuzyjnej, sprzętu multimedialnego oraz rozbudowę istniejącego aparatu echokardiograficznego o moduł umożliwiający zaawansowaną ocenę 3 D. Zadanie realizowane było na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Ogólna wartość projektu wyniosła ponad 4 miliony 430 tysięcy złotych, dofinansowanie z UE było na poziomie ponad 3 milionów 700 tysięcy, Urząd Marszałkowski przekazał na wkład własny 550 tys. złotych, a szpital dołożył ponad 157 tysięcy złotych. Sam, nowy stół hemodynamiczny wstawiony do Pracowni Hemodynamiki kosztował ponad 2 miliony 600 tysięcy złotych ( wartość dofinansowania z UE ponad 2 miliony 270 tys. zł,  wartość refundacji z budżetu wś: ponad 290 tys. zł.). Angiograf rozpocznie pracę po uzyskani niezbędnych zgód służb sanitarnych.

Adam Jarubas – marszałek województwa świętokrzyskiego stwierdził, że wzmacniając infrastrukturę i kompetencję kadry medycznej, Wojewódzki Szpital Zespolony konsekwentnie dąży w kierunku klinicyzacji, przekształcenia w placówkę uniwersytecką. Marszałek wspominał jak wielką pracę wykonano, gdy powstawało Świętokrzyskie Centrum Kardiologii, jak wielki był wówczas wysiłek kadry lekarskiej i pielęgniarskiej. Komentując utworzenie Pracowni Leku Cytostatycznego zwrócił natomiast uwagę na wygodę dla załogi i to jak ważna była to inwestycja dla pacjentów, w tym chorych dzieci.

 

 

Skip to content