logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach rozstrzygnął przetarg na budowę nowego bloku operacyjnego wraz z salami intensywnej terapii, pracowniami diagnostycznymi, centralną sterylizatornią i niezbędną infrastrukturą. O szczegółach inwestycji poinformowali dziś na konferencji prasowej: wicemarszałek Marek Bogusławski oraz dyrektor szpitala Bartosz Stemplewski i jego zastępca Andrzej Domański.

Projektowany budynek będzie stanowił integralną część zespołu szpitalnego. Będzie wybudowany w miejscu istniejącego lądowiska naziemnego dla helikopterów LPR jako kontynuacja rozbudowy istniejących budynków szpitalnych WSZZ w Kielcach połączony łącznikiem ze skrzydłem C budynku WSZZ – rozbudowa w kierunku ulicy Artwińskiego.

– Stoimy w miejscu, gdzie wkrótce rozpocznie się wielka inwestycja – zintegrowany blok operacyjny z 9 salami operacyjnymi, salami do wybudzenia i innymi pomieszczeniami. Dzięki inwestycji o powierzchni 7 tys. metrów pacjenci będą leczeni w świetnie wyposażonym, nowoczesnym obiekcie ,co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego – mówił wicemarszałek Marek Bogusławski.

Na dachu nowo wybudowanego obiektu powstanie lądowisko dla helikopterów. Projektowany budynek posiadać będzie 3 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja łącznik z 3-cią kondygnacją budynku głównego i 1 kondygnację podziemną. Po stronie południowo – wschodniej zaplanowano jedno wejście główne do nowo projektowanego budynku.

Na parterze znajdą się: Dział Diagnostyki Obrazowej z zespołem pomieszczeń i pracowni TK, MR RTG, USG z zapleczem oraz centralną sterylizatornią obsługującą cały szpital.

Pierwsze piętro zajmie zespół pracowni IT (dział informatyków) wraz z Centralną Serwerownią i pomieszczeniem Centralnego UPS oraz pomieszczenia techniczne IT i GPD. Będzie sala konferencyjna z zespołem pomieszczeń, sala wybudzeń na 8 stanowisk + 1 boks oraz 1 izolatka, zaplecze personelu, zaplecze techniczne oraz Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 2 sale na łącznie 11 stanowisk (w tym 2 boksy), z zapleczem dla personelu i 3 izolatki ze śluzami i sanitariatami, dostępnymi również dla osób z niepełnosprawnością.

Na drugim piętrze znajdzie się blok operacyjny z korytarzem czystym oraz brudnym, zespołem śluzy szatniowej personelu i śluzą pacjenta, ośmioma salami operacyjnymi (2 chirurgiczne – jedna sala dostosowana do pracy z robotem oraz laserem, 2 ortopedyczne, 1 laryngologiczna/okulistyczna – dostosowana do pracy z laserem, 1 ginekologiczna) oraz 2 sale hybrydowe z angiografem, wraz z pokojami personelu, pomieszczeniami pomocniczymi i magazynowymi.

Na trzecim piętrze projektowany łącznik ma połączyć istniejący budynek z projektowanym pionem dźwigowym

Na dachu wykonawca zaprojektuje i wybuduje wyniesione lądowisko dla helikopterów. Lądowisko będzie służyć w lotach ratowniczych, HEMS, do transportu osób poszkodowanych w stanie nagłego zagrożenia życia i do transportu między szpitalnego. Lądowisko przeznaczone będzie do startów i lądowań śmigłowców o całkowitej masie startowej (MTOM) do 6000 kg i max. dł. śmigłowca D = 15,0m

Planowany termin zawarcia umowy z wykonawcą to druga połowa kwietnia. Jako najkorzystniejszą ofertę została wybrana oferta firmy PORR S.A. ul. Hołubcowa 123 02-854 Warszawa z łączną ceną brutto za realizację zadania w wysokości: 116 684 641,00 zł. Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 65 000 000,00 zł, brakująca kwota będzie pokryta z budżetu Województwa Świętokrzyskiego.

– Województwo świętokrzyskie w swoim budżecie zabezpieczyło kwotę 142 mln złotych na ten cel – dodał wicemarszałek Marek Bogusławski.

Inwestycja jest prowadzona w formule zaprojektuj i wybuduj i jest podzielona na etapy:

• ETAP I – opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w terminie 150 dni od daty zawarcia umowy. Planowane termin zakończenie Etapu I to miesiąc wrzesień 2024 rok.

• ETAP II – wykonanie wszelkich robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zagospodarowania terenu, budowa sieci i instalacji niezębnych do funkcjonowania przedmiotu umowy wraz z dostawą wyposażenia technologicznego i medycznego – 19 miesięcy od dnia odbioru Etapu I. Planowane termin zakończenie Etapu II to miesiąc maj 2026 rok.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Skip to content