logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

W regionie zaczyna brakować krwi. Odczuwa to już Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, dlatego w placówce – na razie nieznacznie – ograniczana jest liczba wydawanych do klinik jednostek krwi.

– Ograniczamy ilości do przetoczeń grup minusowych i A plus – przyznaje Grażyna Brąglewicz, kierownik Pracowni Serologii Transfuzjologicznej i Banku Krwi w WSzZ w Kielcach. Jak zaznacza, nie ma jeszcze problemu z zabezpieczeniem zabiegów. Operacje nie muszą być z powodu braków przekładane. Ograniczenia liczby przekazywanych jednostek krwi dotyczą pacjentów, którzy mogą na nią poczekać.

– Dobowo, w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach dobowo, przygotować do transfuzji trzeba około 30 jednostek krwi – jedna jednostka to jeden dawca – wyjaśnia Grażyna Brąglewicz.

Najwięcej krwi zużywa Klinika Kardiochirurgii, Chirurgii Naczyniowej i inne oddziały zabiegowe. Potrzebują jej także noworodki z intensywnej terapii oraz kobiety, których porody przebiegają z powikłaniami. To dla ratowania życia niemowląt i matek, w szpitalu muszą być zawsze zabezpieczone co najmniej dwie jednostki O Rh minus i osocze AB. Zwłaszcza, że życie noworodków w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym jest ratowane często, gdyż Klinika Położnictwa i Ginekologii oraz Neonatologia w placówce posiadają III, najwyższy poziom referencyjności, co w praktyce oznacza, że trafiają tu wszystkie najtrudniejsze przypadki i powikłane ciąże z regionu.

Krwi potrzebują także często m.in. pacjenci oddziałów wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, którzy przeszli chemioterapię i radioterapię

Latem, wzrasta zapotrzebowanie na krew ze względu na większą liczbę pacjentów urazowych, po różnego rodzaju wypadkach. Jednocześnie maleje liczba dawców, gdyż wiele osób wyjeżdża na wakacje.

Krew jest niezbędna do ratowania życia ludzkiego! A nie można zastąpić jej żadnym lekarstwem.

W imieniu pacjentów, personelu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, prosimy dawców, wszystkich którzy mogą się krwią podzielić, o jej regularne oddawanie!

Skip to content