logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia wchodzi w skład Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia.

 

W Ośrodku udzielana jest pomoc:

– osobom uzależnionym od alkoholu

– osobom pijącym szkodliwie

– osobom z rozpoznaniem patologicznego hazardu i uzależnień behawioralnych

– osobom z zaburzeniami zachowania spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych

– osobom u których występują zaburzenia adaptacyjne i ciężka reakcja na stres

– osobom obciążonym rodzinnie nadużywaniem alkoholu

 

Adres:

ul. Grunwaldzka 45

25-736 Kielce

 

Telefony:

Kierownik Ośrodka – (41) 34-50-209

Gabinet lekarski – (41) 34-50-553

Rejestracja – (41) 34-50-208

Gabinet terapii indywidualnej – (41) 34-50-283

Gabinet terapii indywidualnej – (41) 34-50-523

Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia – (41) 34-50-282

 

Kierownik Ośrodka: mgr Anna Szczepańska – specjalista psychoterapii uzależnień

 

W poradni realizowane są świadczenia dla osób uzależnionych i członków ich rodzin.

 

Program leczenia osób uzależnionych obejmuje następujące etapy:

– podstawowy program terapii uzależnienia – czas trwania 6 miesięcy

– pogłębiony program terapii uzależnienia – od 3 miesięcy do 1 roku

 

Program leczenia realizowany jest w formach: sesji psychoterapii indywidualnej, sesji psychoterapii grupowej, sesji psychoedukacyjnych i jest dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb każdego pacjenta.

 

Program terapii dla członków rodzin osób uzależnionych również odbywa się w formie sesji psychoedukacyjnych, sesji psychoterapii grupowej i psychoterapii indywidualnej.

 

Poradnia czynna jest od poniedziałku do czwartku w godzinach: 7.00 – 19.30,  w piątek: 7.00 – 14.35.

 

Rejestracja odbywa się telefonicznie lub osobiście w rejestracji poradni. W celu rejestracji niezbędny jest dowód osobisty.

 

W poradni codziennie dostępna jest pomoc lekarza psychiatry.

Skip to content