logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Świadczenia w zakresie urologii dziecięcej.

Poradnia Urologiczna zapewnia ambulatoryjne, specjalistyczne świadczenia zdrowotne w zakresie urologii dziecięcej.
Zasady udzielania świadczeń i organizacja pracy Poradni zgodne z § 12 Regulaminu.

Podstawowe zadania:
diagnostyka urodynamiczna dolnych dróg moczowych (pęcherz moczowy i cewka moczowa),
kontynuacja leczenia pacjentów hospitalizowanych w oddziałach Szpitala,
konsultacja i leczenie pacjentów, kierowanych z innych jednostek ochrony zdrowia, wymagających specjalistycznej porady oraz ukierunkowania leczenia,
kierowanie pacjentów na konsultacje i leczenie do innych poradni specjalistycznych oraz wysoko specjalistycznych ośrodków na terenie kraju,
prowadzenie i bieżące uzupełnianie dokumentacji Poradni.

Telefoniczna rejestracja do poradni wyłącznie w poniższych terminach:

piątek : w godz. 08:30 – 10:30.

Telefon: 41 30 33 313

Skip to content