logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Poradnie zapewniają ambulatoryjne, specjalistyczne świadczenia zdrowotne w zakresie hematologii i onkologii.


Zasady udzielania świadczeń i organizacja pracy Poradni są zgodne z § 12 Regulaminu.

Podstawowe zadania:
kontynuacja leczenia pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Hematologiczno – Onkologicznym,
konsultacja i leczenie pacjentów kierowanych z innych oddziałów WSSD,
konsultacja i leczenie pacjentów, kierowanych z innych jednostek ochrony zdrowia, wymagających specjalistycznej porady oraz ukierunkowania leczenia,
kierowanie pacjentów na konsultacje i leczenie do innych poradni specjalistycznych oraz wysoko specjalistycznych ośrodków na terenie kraju,
kontrolowanie stanu zdrowia pacjentów w okresie remisji,
przygotowanie i wykonanie iniekcji podskórnych: Leukomax, Engerix, Neupogen, Erytropoetyna,
podawanie czynników krzepnięcia,
prowadzenie i bieżące uzupełnianie dokumentacji Poradni.

Pacjenci przyjmowani są po uprzednim ustaleniu terminu wizyty (dzień i godzina). W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta (leczonego w Poradni) lub podejrzenia choroby rozrostowej pacjenci przyjmowani są w dniu zgłoszenia się do Poradni.

Telefon: 41 345 63 25

Rejestracja: wewnętrzny 57 ( wyznaczenie terminu wizyty )

Skip to content