logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Poradnia zapewnia ambulatoryjne, specjalistyczne świadczenia zdrowotne w zakresie schorzeń układu moczowego.

Zasady udzielania świadczeń i organizacja pracy Poradni są zgodne z § 12 Regulaminu.

Pacjent zgłaszający się na pierwszą wizytę dostarcza wyniki następujących badań:
badanie ogólne moczu,
posiew moczu,
morfologia z rozmazem,
mocznik i kreatynina,
USG układu moczowego.

Podstawowe zadania:
kontynuacja leczenia pacjentów hospitalizowanych w I Oddziale Chorób Dziecięcych,
konsultacja i leczenie pacjentów kierowanych z innych oddziałów WSSD,
konsultacja i leczenie pacjentów, kierowanych z innych jednostek ochrony zdrowia, wymagających specjalistycznej porady oraz ukierunkowania leczenia,
kierowanie pacjentów na konsultacje i leczenie do innych poradni specjalistycznych oraz wysoko specjalistycznych ośrodków na terenie kraju,
współpraca z Poradnią Chirurgii Dziecięcej, Poradnią Urologiczną, Pracownią Urodynamiki i Manometrii i innymi poradniami specjalistycznymi,
szkolenie rodziców w zakresie : profilaktyki schorzeń układu moczowego, prawidłowego pobierania moczu na badanie ogólne i posiew, prawidłowego prowadzenia dobowej zbiórki moczu, cewnikowania dzieci z pęcherzem neurogennym, pielęgnacji skórnych przetok moczowych, wykonywania pomiaru RR,
prowadzenie i bieżące uzupełnianie dokumentacji Poradni.

Kontakt:

pielęgniarki: 41 303 32 81

Skip to content