logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Świadczenia w zakresie gatroenterologii dla dzieci.

Poradnia zapewnia ambulatoryjne, specjalistyczne świadczenia zdrowotne w zakresie schorzeń układu pokarmowego.
Zasady udzielania świadczeń i organizacja pracy Poradni są zgodne z § 12 Regulaminu.

Podstawowe zadania:
kontynuacja leczenia pacjentów hospitalizowanych w II Oddziale Chorób Dziecięcych Pododdział Hepatologiczno – Gastroenterologicznym,
konsultacja i leczenie pacjentów kierowanych z innych oddziałów WSSD,
konsultacja i leczenie pacjentów, kierowanych z innych jednostek ochrony zdrowia, wymagających specjalistycznej porady oraz ukierunkowania leczenia,
kierowanie pacjentów na konsultacje i leczenie do innych poradni specjalistycznych oraz wysoko specjalistycznych ośrodków na terenie kraju,
prowadzenie i bieżące uzupełnianie dokumentacji Poradni.
Poradnia współpracuje z Pracownią Endoskopii.

Pracownia Endoskopii

Za prawidłowe funkcjonowanie i organizację pracy Pracowni Endoskopii odpowiada Kierownik Pracowni.
Pracownia prowadzi diagnostykę endoskopową górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, ponadto wykonuje wodorowy test oddechowy i testy skórne pokarmowe.
Badania wykonywane są :
po uprzednim ustaleniu terminu (dzień i godzina),
w określone dni w/g wewnętrznego grafiku uwzględniającego harmonogram pracy lekarzy w oddziałach szpitalnych.
Termin badania ustalany jest telefonicznie lub osobiście w Pracowni Endoskopii.

Zadania Pracowni:
wykonywanie badań na potrzeby oddziałów i poradni specjalistycznych WSSD oraz badań odpłatnych,
prowadzenie i bieżące uzupełnianie dokumentacji Pracowni.

Kontakt z poradnią pod numerem telefonu: 303 33 50

Skip to content