logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Poradnie zapewniają ambulatoryjne, specjalistyczne świadczenia zdrowotne w zakresie diagnozowania i leczenie schorzeń endokrynologicznych:

chorób tarczycy,
niskorosłości,
przedwczesnego, opóźnionego lub zaburzonego dojrzewania płciowego,
cukrzycy,
otyłości,
jadłowstrętu psychicznego,
oraz innych schorzeń i zespołów chorobowych.
Zasady udzielania świadczeń i organizacja pracy Poradni są zgodne z § 12 Regulaminu.

Podstawowe zadania:
kontynuacja leczenia pacjentów hospitalizowanych w III Oddziale Chorób Dziecięcych (Endokrynologiczno – Diabetologicznym),
konsultacja i leczenie pacjentów kierowanych z innych oddziałów WSSD,
konsultacja i leczenie pacjentów, kierowanych z innych jednostek ochrony zdrowia, wymagających specjalistycznej porady oraz ukierunkowania leczenia,
kierowanie pacjentów na konsultacje i leczenie do innych poradni specjalistycznych oraz wysoko specjalistycznych ośrodków na terenie kraju,
prowadzenie i bieżące uzupełnianie dokumentacji Poradni.
Poradnia Diabetologiczna wykonuje badanie poziomu Hb A1C (hemoglobina glikolizowana).

Rejestracja do poradni i ustalanie terminów wizyt odbywa się pod numerem telefonu 41 345 63 25 (wew. 57)

Skip to content