logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc dla dzieci.

Poradnia zapewnia ambulatoryjne, specjalistyczne świadczenia zdrowotne w zakresie schorzeń płuc.
Zasady udzielania świadczeń i organizacja pracy Poradni są zgodne z § 12 Regulaminu.

Poradnia dysponuje gabinetem zabiegowym wykonującym:
badania spirometryczne,
punktowe testy skórne pokarmowe i wziewne.

Podstawowe zadania:
kontynuacja leczenia pacjentów hospitalizowanych w I Oddziale Chorób Dziecięcych,
konsultacja i leczenie pacjentów kierowanych z innych oddziałów WSSD,
konsultacja i leczenie pacjentów, kierowanych z innych jednostek ochrony zdrowia, wymagających specjalistycznej porady oraz ukierunkowania leczenia,
kierowanie pacjentów na konsultacje i leczenie do innych poradni specjalistycznych oraz wysoko specjalistycznych ośrodków na terenie kraju,
prowadzenie i bieżące uzupełnianie dokumentacji Poradni.

Skip to content