logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci.

Poradnia zapewnia ambulatoryjne, specjalistyczne świadczenia zdrowotne w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.
Zasady udzielania świadczeń i organizacja pracy Poradni zgodne z § 12 Regulaminu.

Podstawowe zadania:
kontynuacja leczenia pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Urazowo – Ortopedycznym,
konsultacja i leczenie pacjentów kierowanych z innych oddziałów pediatrycznych
konsultacja i leczenie pacjentów, kierowanych z innych jednostek ochrony zdrowia, wymagających specjalistycznej porady oraz ukierunkowania leczenia,
kierowanie pacjentów na konsultacje i leczenie do innych poradni specjalistycznych oraz wysoko specjalistycznych ośrodków na terenie kraju,
współpraca z Działem Fizjoterapii i innymi poradniami specjalistycznymi,
prowadzenie i bieżące uzupełnianie dokumentacji Poradni.

Kontakt:

41 303 33 29

Skip to content