logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Świadczenia w zakresie chirurgii dziecięcej.

Poradnia zapewnia ambulatoryjne, specjalistyczne świadczenia zdrowotne w zakresie chirurgii ogólnej i onkologii chirurgicznej.
Zasady udzielania świadczeń i organizacja pracy Poradni zgodne z § 12 Regulaminu.
Podstawowe zadania:
kontynuacja leczenia pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Chirurgii, Urologii i Traumatologii Dziecięcej,
zapewnienie ambulatoryjnych świadczeń medycznych w stanach nagłych,
konsultacja i leczenie pacjentów, kierowanych z innych jednostek ochrony zdrowia, wymagających specjalistycznej porady oraz ukierunkowania leczenia,
konsultacja i leczenie pacjentów kierowanych z innych oddziałów Szpitala,
kierowanie pacjentów na konsultacje i leczenie do innych poradni specjalistycznych oraz wysoko specjalistycznych ośrodków na terenie kraju,
współpraca z Działem Fizjoterapii oraz innymi poradniami specjalistycznymi,
prowadzenie i bieżące uzupełnianie dokumentacji Poradni.

Kontakt:

rejestracja: 41 303 33 29, 303 32 94
pokój lekarski: 41 303 32 12

Skip to content