logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

35 pacjentów jest aktualnie objętych opieką w Poradni Transplantacyjnej, która od roku działa w Przychodni Przyszpitalnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Są to osoby po przeszczepach nerek, w różnych okresach po zabiegu.

Dr Jacek Bicki, chirurg, transplantolog, zastępca kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej WSzZ, który opiekuje się pacjentami w poradni mówi, że praktycznie wszyscy, z wyjątkiem jednej osoby, to mieszkańcy województwa świętokrzyskiego.

W poradni sprawdzany jest aktualny stan zdrowia osób po przeszczepie nerki. Pacjenci mają wykonywane m.in.: badania kontrolne krwi, sprawdzany poziomu leków immunosupresyjnych, a także usg, zdjęcie rtg klatki piersiowej, a nawet kolonoskopię czy gastroskopię, w ramach  profilaktyki przeciwnowotworowej.
Częstotliwość wizyt jest, jak tłumaczy dr Jacek Bicki, uzależniona od stanu zdrowia pacjenta i ewentualnych powikłań po przeszczepie.  W pierwszym roku po zabiegu, kontrole w poradni są konieczne raz w miesiącu, później mogą być nie częstsze niż raz na trzy miesiące.

Jacek Bicki podkreśla, że dzięki otworzeniu poradni w Kielcach, osoby po przeszczepach, które często są starsze, w niezbyt dobrej formie, nie muszą odbywać długich, uciążliwych podróżny, aby zgłosić się na niezbędną kontrolę stanu zdrowia. Utworzenie Poradni Transplantacyjnej było pierwszym krokiem, aby w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach powstał pierwszy w regionie ośrodek, w którym będą  wykonywane zabiegi przeszczepiania nerek. Ma być on utworzony na bazie Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej, którą kieruje prof. Stanisław Głuszek. Procedury związane z utworzeniem ośrodka są już mocno zaawansowane. Poltransplant, na podstawie opinii Krajowej Rady Transplantacyjnej, wystąpił do Ministerstwa Zdrowia o pozwolenie na rozpoczęcie działalności ośrodka.  Trwają rozmowy na temat finansowania nowych procedur.  Profesor Stanisław Głuszek zapowiada, ze szacunki zakładają, że w pierwszym okresie działalności, możliwe będzie wykonywanie w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym około 20 przeszczepów nerek rocznie.

Skip to content