Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia wchodzi w skład Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia.
W Ośrodku udzielana jest pomoc:
– osobom uzależnionym od alkoholu
– osobom pijącym szkodliwie
– osobom z rozpoznaniem patologicznego hazardu
– osobom z zaburzeniami zachowania spowodowanymi uzywaniem substancji psychoaktywnych
– osobom u których występują zaburzenia adaptacyjne i ciężka reakcja na stres.

Adres:
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
Telefony:
tel. (41) 34-50-053
tel. (41) 36-71-208

Kierownik Ośrodka: mgr Anna Szczepańska – specjalista psychoterapii uzależnień
Pielęgniarka: Zofia Szyba
Specjalista psychiatra: lek. med. Agnieszka Prokop
Specjalista psychoterapii uzależnień: mgr Iwona Strzałkowska, mgr Katarzyna Kutera, mgr Łukasz Trela
W trakcie procesu certyfikacyjnego specjalisty psychoterapii: mgr Dagmara Michta
Sekretartka medyczna: mgr Martyna Kałuża

W poradni realizowane są świadczenia dla osób uzależnionych i członków ich rodzin.
Program leczenia osób uzależnionych obejmuje następujące etapy:
– podstawowy program terapii uzależnienia – czas trwania 6 miesięcy
– pogłębiony program terapii uzależnienia – od 3 miesięcy do 1 roku

Program leczenia realizowany jest w formach: sesji psychoterapii indywidualnej, sesji psychoterapii grupowej, sesji psychoedukacyjnych i jest dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb każdego pacjenta.

Program terapii dla członków rodzin osób uzależnionych również odbywa się w formie sesji psychoedukacyjnych, sesji psychoterapii grupowej i psychoterapii indywidualnej.

Poradnia czynna jest od poniedziałku do czwartku w godzinach: 7.00 – 19.30, w piątek: 7.00 – 14.35.

Rejestracja odbywa się telefonicznie lub osobiście w rejestracji poradni. W celu rejestracji niezbędny jest dowód osobisty. Dla członków rodzin wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego.

W poradni codziennie w godzinach: 7.00 – 10.00 dla naszych pacjentów istnieje możliowść skorzystania również z pomocy lekarza psychiatry.