logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Poradnia Neurologii Dziecięcej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym nie będzie już przyjmować pacjentów. Szpital, z powodu braku specjalistów, musiał rozwiązać umowę z NFZ na jej prowadzenie.

W WSzZ zatrudniony jest obecnie jeden neurolog dziecięcy, który zabezpiecza świadczenia związane z hospitalizacją i nie ma możliwości, by w ramach tego samego etatu, leczył również dzieci ambulatoryjnie.

Pacjentów Poradni Neurologii Dziecięcej czekających na wizytę w Szpitalu Zespolonym informujemy, że mogą nieodpłatnie odbierać dokumentacje medyczną, w rejestracji poradni pediatrycznych, w budynku Świętokrzyskiego Centrum Neurologii.

W Kielcach umowę z NFZ, na świadczenia w zakresie neurologii dziecięcej mają obecnie podpisane: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczny Gabinet Neurologii Dziecięcej przy ulicy Niskiej oraz NZOZ Centrum Neurologii Dziecięcej i Leczenia Padaczki przy ulicy Kościuszki.

W regionie, poradnie neurologii dziecięcej działają również w Końskich i Sandomierzu.

Skip to content