logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Poradnia zapewnia ambulatoryjne, specjalistyczne świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji schorzeń neurologicznych.
Zasady udzielania świadczeń i organizacja pracy Poradni są zgodne z § 12 Regulaminu.

Podstawowe zadania:
kontynuacja leczenia pacjentów hospitalizowanych w II Oddziale Chorób Dziecięcych Pododdział Neurologiczno-Infekcyjny,
konsultacja i leczenie pacjentów, kierowanych z innych jednostek ochrony zdrowia, wymagających specjalistycznej porady oraz ukierunkowania leczenia,
kierowanie pacjentów na konsultacje i leczenie do innych poradni specjalistycznych oraz wysoko specjalistycznych ośrodków na terenie kraju,
współpraca z Działem Fizjoterapii oraz innymi poradniami specjalistycznymi,
prowadzenie i bieżące uzupełnianie dokumentacji Poradni.

Skip to content