Poradnia Kardiologiczna

Poradnia Kardiologiczna znajduje się w budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii na I piętrze. Rejestracja do poradni odbywa się osobiście, przez internet lub telefonicznie.

Adres:
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
Telefony:

(41) 30 33 480 – Rejestracja Telefoniczna

Lekarze przyjmujący Pacjentów:
Krzysztof Dybich
Ewa Maroszyńska-Dmoch
Paweł Stańczak
Marcin Sadowski
Józef Jaguś
Waldemar Dobrut
Mirosław Kołda
Paweł Tomaszewski
Krzysztof Pigólak
Paweł Krzyżak
Piotr Wojtacha
Wojciech Gutkowski
Stanisław Buda
Przemysław Dąbkowski
Dawid Bąkowski
Alicja Stępień-Wałek
Elżbieta Jaskólska-Niedziela
Radosław Bartkowiak
Rafał Bzymek
Justyna Niedziela
Iwona Michta-Gorczyca
Barbara Sosnowska-Pasiarska
Aleksander Stępień
Maciej Młodnicki
Pielęgniarki:
Barbara Pierzchała
Iwona Skowron
Bogusława Podsiadły
Dorota Czajkowska
Marzena Dziura
Małgorzata Giełdoń
Anna Pawłowska

W obrębie poradni funkcjonują gabinety:
1. Kontroli stymulatorów,
2. Kontroli defibrylatorów i kardiowerterów,
3. Zaburzeń rytmu serca,
4. Nadciśnienia tętniczego,
5. Niewydolności serca,
6. Pracownia EKG metodą Holtera i pomiarów ciśnienia metodą Holtera,
7. Pracownia echokardiografii, wykonująca echokardiografię przezklatkową i przezprzełykową,
8. Pracownia prób wysiłkowych.

Poniedziałek: 7.00 – 14.35
Wtorek: 7.00 – 14.35
Środa: 7.00 – 14.35
Czwartek: 7.00 – 18.00
Piątek: 7.00 – 14.35

Lekarze przyjmują w systemie rotacyjnym zgodnie z grafikiem dyżurów.