logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Pacjenci z oddziałów szpitalnych i chorzy z zewnątrz mogą znaleźć wsparcie w Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Jednostka składa się z Poradni i Oddziału Dziennego Terapii Uzależnień. Tylko od początku tego roku, w ośrodku, zarejestrowanych zostało 350 osób.

OTUiW ma ponad 20 letnią tradycję – został założony, jeszcze w strukturach dawnego WSZON przez doktora Krzysztofa Gąsiora.

– Przyjmujemy pacjentów zmagającymi się z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych ( alkohol, tzw. dopalacze, leki, nikotyna, narkotyki..) oraz z uzależnieniami behawioralnymi, czyli np. patologicznym hazardem, seksoholizmem, szkodliwym wzorcem używania komputera i Internetu itp.. W ośrodku udzielamy także pomocy członkom rodzin osób uzależnionych, rozumiejąc uwikłanie jakie może dawać życie z taką osobą. Oprócz wsparcia i programu terapeutyczno – edukacyjnego prowadzimy także krótkoterminową terapię par – opowiada Anna Szczepańska, kierownik OTUiW Szpitala Zespolonego. Dodaje, że główną metodą leczenia w ośrodku pozostaje psychoterapia – w Oddziale Dziennym trwa ok. 8 tygodni, a w Poradni około roku. Czas trwania leczenia dostosowywany jest indywidualnie do potrzeb i możliwości pacjentów

Anna Szczepańska podkreśla, że do udzielania kompleksowej pomocy włączana jest również farmakoterapia zlecona przez lekarza psychiatrę Agnieszkę Prokop.

Leczenie w ośrodku jest bezpłatne, przyjmowane są także osoby uzależnione, bez aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Ośrodek współpracuje z Sądem Rodzinnym i Gminnymi Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zespół OTUiW to wykwalifikowani specjaliści psychoterapii uzależnień, psycholodzy, lekarz psychiatra. O dobre funkcjonowanie jednostki dbają również: pielęgniarka koordynująca i sekretarka medyczna.

Praca zespołu poddawana jest stałej superwizji klinicznej.

Od lipca 2015r ośrodek mieści się w budynku Przychodni Przyszpitalnej, gdzie dysponuje gabinetami do terapii grupowej i indywidualnej, zapleczem socjalnym dla pacjentów.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr 41 367 12 08.

Skip to content