logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Klinika Położnictwa i Ginekologii oraz Klinika Neonatologii WSzZ, od 10 września, wznawiają przyjęcia.
Pacjentki mogą czuć się bezpieczne ❗️❗️ ❗️

W ostatnich dniach, w związku z potwierdzeniem zakażenia SARS-CoV-2 u jednej z rodzących, na kilka dni wstrzymano przyjęcia nowych pacjentek. W tym czasie, zdezynfekowano pomieszczenia, a także wykonano testy w kierunku koronawirusa, u prawie 100 osób: personelu, innych pacjentek. Wszystkie wyniki były ujemne, co potwierdza, że zasady bezpieczeństwa i procedury stosowane w klinikach są skuteczne.

Skip to content