logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

50 lat działa już Stacja Dializ w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach.

Pierwsza hemodializa w placówce odbyła się 20 maja 1973 roku. Stacja działała wówczas w strukturach Oddziału Wewnętrznego I, którego ordynatorem był dr hab. n. med. Zygmunt Dzięciołowski.

W latach siedemdziesiątych, u początku swojego istnienia, stacja dysponowała zaledwie 4 aparatami do dializy, a pacjenci byli dializowani przy użyciu dializatorów zwojowych. Od roku 1983 stacja dializ działa w ramach Oddziału Nefrologii.

Pierwszym ordynatorem została wówczas dr n. med. Czesława Dolińska- Laskoś, następnie jednostką kierowali dr n. med. Krzysztof Bidas i dr hab. n. med. prof. UJK Andrzej Jaroszyński.

W roku 1993 w stacji przeprowadzono pierwszą dializę otrzewnową.

– Dzisiaj stacja posiada 18 stanowisk do hemodializy, gdzie dializowanych jest na stałe 89 pacjentów – informuje dr n. med. Paweł Wróbel, aktualny kierownik Klinicznego Oddziału Nefrologii i Transplantologii Nerek. Jak dodaje, codziennie, na każdej zmianie, zajęte są wszystkie stanowiska dializacyjne, a w poprzednim roku wykonano łącznie 12243 hemodializy.

Z uwagi na rosnącą liczbę pacjentów wymagających leczenia nerkozastępczego, kierownik zapowiada, że wkrótce rozpocznie się adaptacja dodatkowych pomieszczeń i uruchomienie następnych trzech stanowisk dializacyjnych, co stworzy możliwość leczenia dla kolejnych, 18 pacjentów.

Dr Paweł Wróbel przypomina, że w ostatnich miesiącach, aby skrócić czas oczekiwania na wizytę u specjalisty, zwiększono także liczbę dni pracy Poradni Nefrologicznej: z trzech do pięciu w tygodniu. W strukturach oddziału rozpoczął również pracę Regionalny Ośrodek Kwalifikujący do przeszczepienia nerki pacjentów z województwa świętokrzyskiego.

Zespół Klinicznego Oddziału Nefrologii i Transplantologii Nerek ze Stacją Dializ to obecnie 9 nefrologów i 5 osób w trakcie specjalizacji z nefrologii, 1 z transplantologii klinicznej oraz 35 pielęgniarek. Grożące oddziałowi jeszcze niedawno widmo zamknięcia zostało ostatecznie zażegnane.

W uroczystości jubileuszowej, która miała miejsce 26 maja wzięli udział: Marek Bogusławski – wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, dyrekcja szpitala, poprzedni oraz aktualni pracownicy, a wykłady wygłosili m.in. prof. dr hab. n. med. Jan Duława, prezes Towarzystwa Internistów Polskich oraz prof. dr hab. n. o zdr. Janusz Ostrowski, kierownik Zakładu Historii Medycyny Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

Skip to content