logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Prawie 8,5 miliona złotych – to wartość sprzętu, jaki w ostatnich miesiącach trafił do oddziałów zajmujących się ratowaniem życia i zdrowia dzieci w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Doposażenie klinik i oddziałów było możliwe dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. 27 listopada, podczas konferencji, w szpitalu podsumowano efekty projektu.

W  ramach przedsięwzięcia, zakupiony został sprzęt dla: Kliniki Neonatologii, Pododdziału Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, I Kliniki Pediatrii, Laboratorium Diagnostycznego, Oddziału Urazowo-Ortopedycznego i Działu Diagnostyki Obrazowej w pawilonie pediatrycznym szpitala.

– Łączna wartość projektu wynosiła prawie 8, 5 mln złotych, a dofinansowanie unijne było to ponad 7 mln 100 tys. złotych – przypomina Edyta Warchałowska, kierownik Działu Funduszy Strukturalnych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Zakup sprzętu wsparł Samorząd Województwa. Wysokość dotacji z budżetu wś wyniosła ponad milion złotych.

Klinika Neonatologii i działający w jej strukturach Pododdział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka otrzymały: inkubatory zamknięte, inkubator hybrydowy do reanimacji noworodka, respiratory,  kardiomonitory, lampy do fototerapii, aparat do echokardiografii i USG oraz stanowisko do leczenia noworodków hipotermią wraz z monitorem, wagi, pompy infuzyjne, system do przeskórnego pomiaru ciśnienia parcjalnego, stację centralnego monitorowania, pulsoksymetry i stacje dokujące.

Doktor Grażyna Pazera – kierownik Kliniki Neonatologii zwróciła uwagę, że dzięki kompleksowości leczenia noworodków, wielospecjalistycznej opiece medycznej, z zaangażowaniem specjalistów z wielu dziedzin, jak również dzięki nowoczesnym urządzeniom medycznym, umieralność okołoporodowa noworodków w Świętokrzyskiem zmalała do najniższej w kraju i utrzymuje się na tak niskim poziomie kolejny rok z rzędu. Kierownik zwróciła uwagę, że w ostatnich dwóch latach, w klinice nie tylko odnowiono aparaturę, ale zakupiono też urządzenia jakich dotychczas nie było w ogóle w żadnym szpitalu w regionie, jak np: stanowisko do zastosowania hipotermii terapeutycznej.

Urządzenie to trafiły na Patologię i Intensywną Terapię Noworodka. Kierujący oddziałem doktor Grzegorz Tokarski wyjaśnił, że od sierpnia, z nowej aparatury skorzystało już dwóch, małych pacjentów. – Jest to jedyna, dostępna metoda, ratowania mózgu noworodków, w pierwszych godzinach życia, przed nieodwracalnymi uszkodzeniami, związanymi z problemem zamartwicy okołoporodowej – poinformował neonatolog. Jak dodał, wcześniej noworodki, aby skorzystać z tej formy leczenia, musiały wyjeżdżać do: Warszawy, Karkowa bądź Łodzi. Tymczasem, jak podkreślał lekarz, procedurę te należy rozpocząć w pierwszych 6 godzinach życia dziecka.

Doktor Grażyna Pazera wyliczając aparaturę kupioną, dzięki projektowi, zwróciła również uwagę  na aparat do nieinwazyjnego pomiaru dwutlenku węgla u noworodków. –Do tej pory, aby oznaczyć jego poziom w surowicy krwi, należało kilkakrotnie w ciągu doby, nakłuć piętę dziecka, co jest zabiegiem bardzo bolesnym – powiedziała Grażyna Pazera.

 

 

Dzięki projektowi i dofinansowaniu z POIŚ, nowy sprzęt otrzymała również I Klinika Pediatrii, do której zakupiono: aparat do echa serca, Holter EEG, USG przezklatkowe, aparat do pH-metrii przełyku, analizator tlenku azotu. Pediatryczny Dział Diagnostyki Obrazowej otrzymał cyfrowy aparat rentgenowski, a dziecięcy Oddział Urazowo -Ortopedyczny artroskop z optyką do stawu kolanowego. – Artroskop pozwala na endoskopię stawu, czyli na małoinwazyjną inspekcję i naprawę uszkodzeń, jakie tam stwierdzimy. Wykonujemy coraz więcej tego typu procedur, a zakup nowego sprzętu był niezbędny, aby nasza praca była na przyzwoitym, europejskim poziomie – stwierdził doktor Piotr Zając, kierownik dziecięcej ortopedii.

W ramach projektu, w osmometr i analizatory doposażono Laboratorium Diagnostyczne działające w szpitalu.  Środki unijnego przeznaczone zostaną również na aktualizację oraz rozbudowę systemu PACS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content