logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Projekt o wartości ponad 295 tys złotych, dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, realizował będzie Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach. Umowę w tej sprawie podpisał z dyrektorem Andrzejem Domańskim, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia – Sławomir Gadomski. Łącznie, 11 października, wiceminister sygnował w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, umowy na doposażenie SOR-ów w 4 szpitalach w regionie. Oprócz tego, podpisano dokument, w świetle którego resort przekaże na stypendia dla kształcących się pielęgniarek i położnych ponad 2,4 miliona złotych.

Jak zauważył wiceminister Sławomir Gadomski, program POIŚ z reguły dedykowany jest dużym inwestycjom, jednak tym razem Ministerstwo Zdrowia postanowiło dofinansować jednostki lokalne, znajdujące się najbliżej pacjentów. Podpisane w Kielcach umowy dotyczą doposażenia Oddziałów Ratunkowych w aparaturę do ratowania życia i zdrowia dzieci.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach dzięki dotacji będzie mógł zakupić: 2 defibrylatory, USG, aparat do znieczulania, zestaw do intubacji i wentylacji dla Izby działającej w części pediatrycznej. Na jej bazie w przyszłości powstać ma Centrum Urazowe dla dzieci.

 

 

W ramach wyżej wymienionego zadania, jak poinformował Sławomir Gadomski, w całym kraju podpisane zostaną 93 umowy, na łączną kwotę 36 milionów złotych, z tego 1,5 miliona przeznaczono dla świętokrzyskich podmiotów leczniczych: Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach oraz szpitali powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, Starachowicach i Sandomierzu. Umowa na stypendia dla pielęgniarek i położnych podpisana została z przedstawicielami Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

Skip to content