logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Wybitni kardiolodzy z całej Polski 22 i 23 kwietnia będą uczestniczyć w Kielcach w konferencji czasopisma „Folia Cardiologica”. Redaktorem naczelnym pisma, które ma międzynarodowy zasięg jest profesor Beata Wożakowska – Kapłon – kierownik I Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Także radę redakcyjną tworzą w większości lekarze z Kielc. W opinii profesor Beaty Wożakowskiej- Kapłon, to, że udało się zorganizować pierwszą konferencję czasopisma w Kielcach należy uznać za duże wyróżnienie i promocję zarówno dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, jak i I Kliniki Kardiologii.
W spotkaniu weźmie udział m.in.: profesor Piotr Hoffman – prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Do Kielc przyjadą, jak zapowiada profesor Wożakowska-Kapłon, przewodniczący 12 sekcji PTK m.in.: chorób serca u kobiet, rytmu serca, kardiologii dziecięcej oraz telemedycyny.
Na konferencję należało się wcześniej zarejestrować. Prognozowane jest, że weźmie w niej udział około 100-150 osób, w tym duża grupa lekarzy z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach – kardiologów, internistów.
„Folia Cardiologica” pod redakcją profesor Beaty Wożakowskiej-Kapłon z kwartalnika stała się dwumiesięcznikiem i jednym z czołowych czasopism kardiologicznych w Polsce.
Jest dedykowane młodym kardiologom, którzy się kształcą – zachęca do czytania pisma jego redaktor naczelna. Strona „Folia Cardiologica” jest nieodpłatnie ogólnodostępna.

Skip to content