logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach dołączy do Placówek Przyjaznych Mamom Rh(-). Klinika Położnictwa i Ginekologii dostała zaproszenie do udziały w kampanii, które celem jest budowanie świadomości społecznej w temacie konfliktu serologicznego, jego diagnostyki, następstw, a także realizacji profilaktyki śródciążowej w Polsce.

Konflikt serologiczny występuje w momencie kontaktu krwi dziecka Rh-dodatniego (gdy dziecko dziedziczy po ojcu czynnik Rh-dodatni) z krwią matki Rh-ujemnej, co zwykle ma miejsce dopiero w momencie porodu. Po zetknięciu się krwi matki Rh-ujemnej z krwią dziecka Rh-dodatniego organizm kobiety zaczyna wytwarzać przeciwciała groźne dla rozwijającego się płodu (proces ten nazywa się immunizacją). W efekcie może dojść do ciężkiej choroby u noworodków.

Celem kampanii, w której będzie uczestniczył również Wojewódzki Szpital Zespolony,  jest stworzenie Sieci Przychodni Przyjaznych Mamom Rh(-) na terenie całej Polski.
Dr nauk medycznych Grzegorz Świercz, kierujący Kliniką Położnictwa i Ginekologii w WSzZ podkreśla, że w ośrodku pacjentkom z potwierdzoną niezgodnością antygenową i brakiem przeciwciał podawana jest immunoglobulina. Nie ma znaczenia gdzie kobieta prowadziła ciążę. – Podanie immunoglobuliny w szpitalu jest poprzedzone testem Coombsa. Procedura jest realizowana w ramach jednodniowej  hospitalizacji. Pracownicy kliniki systematycznie edukują pacjentki w zakresie niezgodności antygenowej  konfliktu serologicznego – podkreśla Grzegorz  Świercz.

 

W kampanię zaangażowało się wielu wybitnych ekspertów z dziedziny położnictwa, ginekologii i perinatologii, w tym m.in.: prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś – krajowy konsultant ds. perinatologii oraz prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski- krajowy konsultant ds. położnictwa i ginekologii.

Aktualna Mapa Placówek Przyjaznych Mamom Rh(-).:

http://konfliktserologiczny.pl/mapy-placowek/ [

Skip to content