logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach poszukuje specjalistów rehabilitacji medycznej bądź lekarzy chcących specjalizować się z tej dziedziny, w ramach rezydentury.

Rehabilitacja działa w strukturach Świętokrzyskiego Centrum Neurologii. Jest oddziałem dynamicznie rozwijającym się i wyposażonym w najnowocześniejszy sprzęt rehabilitacyjny, z dostępem do wielokierunkowych badań diagnostycznych, które się wykonuje w zależności od potrzeb. Jest to MRI, TK, ENG, EMG, EEG, badania naczyniowe oraz konsultacje z różnych klinicznych dziedzin.

Fizjoterapeuci zatrudnieni w oddziale mają ukończone kursy z nowoczesnych metod rehabilitacji, certyfikowane przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii. Pacjentom pomagają również: neurologopedzi, psycholodzy i terapeuci zajęciowi.

Na Rehabilitację Neurologiczną trafiają pacjenci w różnych stanach z neurologii, neurochirurgii, interny, kardiologii, ortopedii i intensywnej terapii.

Skip to content