logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

200 paczek od Fundacji „Pomóżmy Marzeniom” trafiło z okazji Dnia Dziecka do dzieci hospitalizowanych na wszystkich oddziałach Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Upominki otrzymały także maluchy leczone na pododdziale Kliniki Otorynolaryngologii.

Kinga Becktracz z fundacji „Pomóżmy Marzeniom” przypomniała, że organizacja istnieje od 11 lat i od kilkunastu lat funduje upominki dla chorych dzieci. Prezenty dla pacjentów, wcześniej Szpitala Dziecięcego, a obecnie Centrum Pediatrii Szpitala Zespolonego, pracownicy fundacji, wspólnie z wolontariuszami, przywożą dwa razy do roku: w Dniu Dziecka i w Mikołajki.

– Życzymy dużo zdrowia małym pacjentom – podkreślała, w trakcie dystrybucji paczek, Monika Kubiec z „Pomóżmy Marzeniom”.

 

Dyrekcja WSzZ, pracownicy szpitala, w imieniu chorych dzieci, bardzo, bardzo dziękują za upominki!

 

Fot: WSzZ/ Mariusz Świąder

Skip to content