logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Zespół Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ma prawo przekierować pacjentów nie będących w stanie zagrożenia życia do przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Dotyczy to osób, którym w trakcie triage przydzielono kolor zielony bądź niebieski.

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (Dz. U. 2019, poz. 1213 z późn. zm.), określa, że pacjenci trafiający do SOR są segregowani według pięciostopniowej „kategorii pilności.” Kolor czerwony otrzymują chorzy w stanach najcięższych, którzy wymagają natychmiastowego kontaktu z lekarzem. Kolor pomarańczowy dostają pacjenci, który na pierwszy kontakt z lekarzem mogą czekać maksymalnie do 10 minut. Kolor żółty przydzielony zostaje osobom, które są w stanie umożliwiającym godzinne oczekiwanie na badanie lekarskie. Kolor zielony oznacza, że pacjent na kontakt z lekarzem może czekać nawet do 120 minut, a kolor niebieski oznacza oczekiwanie nawet do 240 minut. Pacjenci, którym przypisane zostaną dwie ostatnie kategorie pilności, mogą być kierowani z SOR do placówek POZ bądź nocnej i świątecznej opieki medycznej! Nie są to chorzy w stanach zagrożenia życia. Ich obecność w SOR powoduje, że zespół ma mniej czasu, aby ratować życie i zdrowie osób w stanach ciężkich.

Z szacunków wynika, że nawet do 80 procent pacjentów zgłaszających się do SOR , to osoby, z drobnymi dolegliwościami, które mogłyby otrzymać pomoc w innym miejscu, w tym w POZ.

Zgodnie z  Regulaminem Organizacyjnym WSzZ, lekarz dyżurny ma 48 godzin na podjęcie decyzji o skierowaniu pacjenta na leczenie do oddziałów bądź o odmowie przyjęcia osoby, która nie jest w stanie nagłego zagrożenia życia.

 

Wykaz placówek POZ w Kielcach i regionie świętokrzyskim znaleźć można w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta: https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/POZ

Skip to content