logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Bardzo wysoka ocena kompetencji białego personelu i warunków w jakich hospitalizowane są dzieci – takie wnioski płyną z ratingu, na temat funkcjonowania Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii im. W. Buszkowskiego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Na przełomie marca i kwietnia badania na oddziałach pediatrycznych przeprowadziła zewnętrzna firma.

W anonimowych ankietach, opiekunowie 200 hospitalizowanych dzieci (liczbę respondentów ustalono proporcjonalnie do wielkości ŚCP, gdzie jest około 160 łóżek) odpowiadali na pytania zawarte w blokach tematycznych, które dotyczyły: ogólnej oceny funkcjonowania centrum, oceny białego personelu oraz jakości świadczonych usług, warunków infrastrukturalnych, strony internetowej oraz dostosowania placówki dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zdaniem respondentów, bardzo mocną stroną Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach jest biały personel. Ankietowani rodzice małych pacjentów docenili pracę lekarzy i pielęgniarek w zakresie: kompetencji oraz profesjonalizmu wykonywanych zabiegów, a także pod względem kultury osobistej, w relacji z opiekunami hospitalizowanych dzieci.
W opinii respondentów, jakość usług medycznych świadczonych na oddziałach pediatrycznych stoi na bardzo wysokim poziomie, tak jak i skuteczność udzielanej pomocy oraz komfort pobytu w sali z chorym dzieckiem.
Większość ankietowanych uznała, że właściwe oznakowanie oddziałów i gabinetów lekarskich ułatwia nawigację po budynku. Pozytywne wrażenia budzi także estetyka pomieszczeń i korytarzy oraz utrzymanie na wysokim poziomie higieny w salach, w których przebywają dzieci. Jednocześnie respondenci uznali, że obiekt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Z jednoznaczną krytyką opiekunów dzieci spotkała się strona internetowa szpitala. Większość ankietowanych, źle oceniło kwestię łatwości obsługi witryny oraz aktualność i przydatność informacji. Negatywnie oceniona została również liczba miejsc parkingowych przy szpitalu. Rodzice dzieci stwierdzili, że jakość serwowanych pacjentom posiłków nie jest najlepsza.

Andrzej Domański – dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach zapewnił, że będą czynione starania, by poprawić ocenione negatywnie przez pacjentów obszary funkcjonowania placówki. Dyrektor jednocześnie podziękował pracownikom oddziałów pediatrycznych.
– Dziękuję całemu zespołowi. Jestem dumny, że mogę pracować z takimi ludzki – stwierdził, komentując wyniki badań, doktor nauk medycznych Przemysław Wolak, kierownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej, Urologii i Traumatologii ŚCP. Chirurg zwrócił uwagę, że w nowej lokalizacji, dzięki dostępności do wysokospecjalistycznych konsultacji, w kierowanej przez niego klinice, możliwe jest realizowanie większego spektrum zabiegów. Z kolei doktor nauk medycznych Zdzisław Domagała – kierownik I Kliniki Pediatrii ŚCP zwrócił uwagę na to, że w nowym obiekcie są dobre warunki diagnostyczne. Dzięki poprawie warunków, zmalała liczba zakażeń. Lekarz również podziękował swoim pracowników, pogratulował im wyników sondażu, które, jak stwierdził, cieszą tym bardziej, zwłaszcza w sytuacji, gdy brakuje pediatrów.

Na aspekt ludzki zwrócił uwagę obecny na konferencji prasowej, w trakcie której zaprezentowano wyniki ratingu Adam Jarubas – marszałek województwa świętokrzyskiego.
– Można wybudować najpiękniejszy obiekt, ale bez empatycznej, życzliwej załogi – lekarzy, pielęgniarek ten pobyt dziecka w szpitalu zawsze będzie traumą (…) wyjście naprzeciw, wyciągnięcie ręki do pacjenta, który jest często zagubiony, zwłaszcza, jeśli chodzi o dziecko, ma kolosalne znacznie – powiedział Adam Jarubas. Marszałek zauważył, że są obszary, które należy poprawić. Jednocześnie przypomniał, że połączenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego z Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcy było spektakularną operacją logistyczną. – Absolutnie uważam, że był to słuszny kierunek – podsumował marszałek.

To, że przeniesienie Szpitala Dziecięcego z ulicy Langiewicza na Grunwaldzką było dobrą decyzją przyznało 80 procent respondentów. Ponad 90 procent pytanych zadeklarowało, że będzie polecać ŚCP innym osobom.

W nowym pawilonie, oddziały pediatryczne działają od jesieni zeszłego roku. Badania ratingowe miały na celu postawienie diagnozy społecznej na temat pierwszych miesięcy działalności Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii po przeprowadzce i włączeniu placówki w struktury Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Pełny raport dostępny poniżej.

Raport

Skip to content