logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

29 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie szefostwa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach z dyrekcją Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Andrzej Domański – dyrektor WSzZ dziękuje Funduszowi za dobrą współpracę, pozytywne nastawienie, otwartość tak potrzebne w trudnych dla służby zdrowia czasach.

Szef szpitala podkreśla jednocześnie, że z wszelkich uwag, kontroli realizowanych przez NFZ w Szpitalu Zespolonym, wyciągane są wnioski, które są następnie wprowadzane w życie. Na dobrej współpracy szpitala z Funduszem i Ministerstwem Zdrowia skorzystają przede wszystkim pacjenci. Lepsze kontrakty, więcej pieniędzy przyznanych na realizację świadczeń medycznych, bezpośrednio przełoży się na korzystniejsze warunki hospitalizacji chorych i wyższą jakość świadczonych usług.

 

Skip to content