logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Uprzejmie informujemy, że upublicznione w Internecie nagranie jednego z polityków na terenie kompleksu szpitalnego, przed budynkiem SOR, nie było ustalane z dyrekcją ani z zespołem placówki. Dyrekcja nie wyrażała zgody na wystąpienie, w ramach kampanii wyborczej, na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. W naszym odczuciu, z uwagi na specyfikę miejsca, takie zachowanie, uważamy za co najmniej niestosowne.

Odnosząc się do treści wypowiedzianych w wystąpieniu, informujemy i przypominamy, że na terenie Kielc, funkcjonują trzy placówki nocnej i świątecznej pomocy medycznej.
Faktem jest, że większość Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych w kraju boryka się z problemem osób nietrzeźwych. Zasadne wydaje się być zatem przywrócenie przez władze Kielc Izby Wytrzeźwień, która w znaczący sposób poprawiłaby komfort przyjmowania pacjentów w SOR i warunki pracy zespołu.

Skip to content