logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

W odpowiedzi na wypowiedź posła Krzysztofa Lipca, która ukazała się 1 lutego 2016 roku, w internetowym wydaniu Gazety Wyborczej w Kielcach i dotyczyła wprowadzenia przez Wojewódzki Szpital Zespolony opłat za pobyt rodziców z dziećmi w Świętokrzyskim Centrum Pediatrii, przypominamy, że takie opłaty są zgodne z prawem. Podkreślała to w wypowiedziach dla prasy Beata Szczepanek, rzecznik prasowa świętokrzyskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

W artykule, jaki ukazał się 19 stycznia 2016 roku w Gazecie Wyborczej, rzecznik poinformowała, że „Prawo dopuszcza wprowadzenie takich opłat. Ta sama ustawa, która gwarantuje pacjentom możliwość skorzystania z dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską, pozwala też dyrektorom szpitali ustalić odpłatność za ich przebywanie na oddziale”.

20 stycznia 2016 roku, w Echu Dnia, Beata Szczepanek powiedziała, że „szpital może pobierać opłaty za tak zwaną dodatkową opiekę sprawowaną przez bliską osobę, jeśli obciąża ona w jakiś sposób placówkę (…) stawkę zarząd placówki ustala samodzielnie. Większość szpitali w Polsce wprowadziło takie opłaty”.
Pobyt opiekuna z dzieckiem w szpitalu nie jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Poseł Krzysztof Lipiec stwierdził, że organizacja opieki nad małymi pacjentami w ŚCP jest „zatrważająca”. Lekarze i pielęgniarki ze Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii uważają, takie sformułowanie za nieuprawnione, bez potwierdzenia w faktach. Lekarze podkreślają, że takie słowo godzi w dobre imię szpitala, podważa autorytet personelu placówki i wpływa niekorzystnie na relacje pacjent – personel!

Lekarze ŚCP zwracają się do posła Krzysztofa Lipca, aby sprecyzował czego konkretnie dotyczyło użyte przez niego sformułowanie, że opieka nad dziećmi w szpitalu jest „zatrważająca.”

Przypominamy, że na opłatach za pobyt opiekunów z dziećmi w Świętokrzyskim Centrum Pediatrii, szpital nie zarabia. Są to jedynie rekompensaty części kosztów, jakie placówka ponosi w związku z tym, że dorośli przebywają całodobowo w pawilonie pediatrycznym. Na koszty te składa się: zużycie wody, energii elektrycznej, środków czystości, koszty związane z eksploatacją pomieszczeń i urządzeń, praniem pościeli i wywozem śmieci. Podkreślamy, że kwota 15 złotych za dobę pobytu w ŚCP nie rekompensuje w całości ponoszonych przez jednostkę kosztów.

Zgodnie z zarządzeniem dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, z opłat zwolnieni są opiekunowie dzieci: ciężko chorych i hospitalizowanych wielokrotnie (w tym chorych onkologicznie), dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności, matki karmiące piersią.

Ponadto, w uzasadnionych przypadkach, na wniosek kierownika kliniki bądź oddziału, dyrektor może zrezygnować z pobrania opłat. Zwolnione są rodziny wielodzietne, bezrobotni, itp.

W konkluzji, podtrzymujemy dotychczasowe stanowisko, w zakresie opłat za całodobowy pobyt opiekuna przy dziecku w Świętokrzyskim Centrum Pediatrii. Naszym zadaniem, opłaty są konieczne i zasadne z wyżej wymienionych przyczyn.

 

 

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Skip to content