logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Regularnie wzrasta liczba pacjentów korzystających z pomocy specjalistów z Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia, który działa w strukturach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Ośrodek znajduje się na parterze budynku Przychodni Przyszpitalnej. Tylko w tym roku zarejestrowanych w jego systemach zostało już 827 pacjentów. Są to osoby uzależnione oraz członkowie ich rodzin.

OTUiW składa się z Poradni i Oddziału Dziennego Terapii Uzależnień. – Przyjmujemy pacjentów zmagającymi się z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych ( alkohol, tzw. dopalacze, leki, nikotyna, narkotyki..) oraz z uzależnieniami behawioralnymi, czyli np. patologicznym hazardem, seksoholizmem, szkodliwym wzorcem używania komputera i Internetu itp. W ośrodku udzielamy także pomocy bliskim osób uzależnionych, rozumiejąc uwikłanie jakie może dawać życie z taką osobą. Oprócz wsparcia i programu terapeutyczno – edukacyjnego prowadzimy także Krótkoterminową Terapię Par – opowiada Anna Szczepańska, kierownik ośrodka.

Jak mówi, największą liczbę stanowią niezmiennie pacjenci borykający się z uzależnieniem od alkoholu. – Uwzględniając kliniczny obraz zespołu uzależnienia i jego natężenia realizujemy Program Ograniczania Picia dla pacjentów uzależnionych w początkowym etapie uzależnienia, u których celem oddziaływań będzie ograniczenie ilości picia alkoholu, a nie całkowita abstynencja. Inaczej niż u pacjentów wielokrotnie leczonych, z wyraźną trudnością do zachowania abstynencji, z ogromnym rozmiarem destrukcji w większości obszarów funkcjonowania – gdzie ofertą jest Program Redukcji – wylicza Anna Szczepańska. W OTUiW WSzZ realizowany jest także program Candis, adresowany do osób nadużywających marihuany.

Pacjentom, którzy zgłaszają się do ośrodka, jak podkreśla Anna Szczepańska, udzielana jest pomoc kompleksowa – psychoterapia grupowa i indywidualna oraz opieka lekarza psychiatry Agnieszki Prokop. Ośrodek współpracuje z Sądem Rodzinnym i Gminnymi Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Praca zespołu poddawana jest stałej superwizji klinicznej.

Wszelkie informacje na temat działalności ośrodka można uzyskać w sekretariacie, pod numerem tel:41 36 71 208

 

Skip to content